Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Egzaminy psychologiczne jako narzędzie badania przyszłych robotników

0
122

Z pewnością każdy słyszał o testach IQ, jakie maja zbadać stworzony przez nas poziom inteligencji. Składają się one z pytań, jakie oceniają sprawności językowe, analityczne, przestrzennie, skojarzeniowe oraz arytmetyczne. Efekt takiego testu decyduje o poziomie inteligencji badanej osoby oraz kwalifikuje do rzeczowej grupy. Przedział od 85 do 115 jednostek to stereotypowy iloraz inteligencji. Efekt ponad 115 to inteligencja powyżej przeciętnej, a niżej 85 jednostek to bystrość niżej przeciętnej. Wyniki te rozmieszczają się według krzywej Gaussa.

Świadczy to, że najwięcej osób w populacji to ludzie z przeciętnym wskaźnikiem inteligencji. Tudzież osoby z wynikiem powyżej 115 oraz niżej 85 występują rzadziej. Wydaje się, że takie testy psychologiczne są dość miarodajne, co okazuje poradnictwo psychologiczne radom. Jednak dużo osób krytykuje tego typu badania. W szczególe zarzuca się takim badaniom selekcję ludzi na lepszych oraz gorszych.

Oprócz tego, do końca nie wiadomo, co rozumie się pod terminem inteligencja. Czy to jedynie umiejętności kognitywne, czy może należy dołączyć do nich coś jeszcze. Takie testy nie badają na przykład umiejętności wczuwania się w innych ludzi i odgadywania ich emocji oraz wymogów. Następnym zarzutem w kierunku testów na inteligencję jest negatywny wpływ czynników zewnętrznych na ich efekt. Wiadomo, że niewyspanie, przemęczenie, głód, odwodnienie błędnie wpływają na efektywną pracę mózgu.

Dlatego te postać, rozwiązująca test w niekomfortowych warunkach, może napisać go poniżej swoich możliwości. Tudzież obrońcy oceny ilorazu inteligencji twierdzą, iż wykonywanie takich badań za pomocą wielorakich testów daje podobne rezultaty. Ostatnio testy psychologiczne, badające iloraz inteligencji, pojawiły się w Internecie. Jednak należy do nich podchodzić ostrożnie. Tak w zasadzie mają one niską wartość, albowiem niejednokrotnie są przestarzałe lub opracowywane przez laików.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz