Jakim sposobem dbać o dom drewniany oraz konserwować go przed uszkodzeniem?

Projekty domów drewnianych muszą uwzględniać ich zabezpieczenie w przyszłości, przed niszczycielskim przedsięwzięciem ognia, ponieważ drewno materiałem, jaki łatwo daje się spalić. Z tego również względu projekty domów drewnianych powinny wypróbować jak zachowuje się drewno pod wpływem ogromnej temperatury. W wyniku wzrostu temperatury zachodzi rozkład chemiczny drzewa, który w obecności tlenu jest procesem spalania, a w środowisku beztlenowym przebiegiem koksowania.

Przedsięwzięcie narastającej temperatury w środowisku oksydującym prowadzi do rozkładu drewna. Projekty domów drewnianych w tym procesie wyróżniają kilka faz – małe domy drewniane. Główną z nich jest faza wstępna, zwana też bezpłomieniową. Podczas jej trwania następuje wysychanie oraz wydzielanie się lotnych substancji oraz artykułów rozkładu drewna. Drugą jest faza główna, w czasie której następuje zapalenie się artykułów rozkładu drewna i rozprzestrzenienie się płomieni przez palne gazy. W ostatniej końcowej fazie, następuje spalenie trwałych artykułów rozkładu drewna oraz ich spopielenie.

Budynek drewniany ma to do siebie, iż jest bezproblemowy w montażu oraz nietrudno sobie z nim poradzić w sprawach typowo konstrukcyjnych. Ważnym elementem jest jednak właściwy fundament, na którym będziemy mogli dokonywać dalszych elementów budowy aż do powstanie całości. Domy z drzewa muszą być umieszczane na rudymencie betonowym. Nie ma tu miejsca na przeróżne, nowoczesne techniki. Musimy poprawnie zorganizować oraz przemyśleć całość konstrukcji, także pod względem finansowym.

Dodaj komentarz